DDDoc: Digitalització, Destrucció i Gestió de Documents

Trasllat de documents

Eficiència i eficàcia en els trasllats de gran volum, basats en l’optimització de recursos, creant un mateix ordre en destí o un altre defecte en els temps establerts.

Més info

Guàrdia i custòdia

Servei de guàrdia i custòdia de documentació administrativa en cas de tancament empresarial durant els 10 anys obligats per llei i destrucció de la documentació prescrita.

Més info

Protecció de dades

Assessorament i implantació de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal LOPD en tots els documents i bases de dades de l’empresa, tant escrits com digitals.

Més info

Digitalització

Alta tecnología per a la transformació de documents en format digital, escaneig i digitalització de factures, correspondència, expedients, contractes i altres documents.

Més info

Els nostres Serveis

DDDoc recull de manera gratuïta tant documents confidencials com el paper destinat al reciclatge, de manera concertada i periòdica.
Garantia màxima de seguretat durant el protocol de recollida, trasllat i destrucció de la documentació confidencial i del paper transportat a la planta de reciclatge, on es custodia estrictament en un recinte totalment tancat fins que finalitza el procés.
Procés de destrucció
 • Selecció i marcatge de la documentació, segons any o tipologia.
 • Revisió segons el criteri d’exclusió de l’arxiu amb objectiu de localitzar i evitar possibles errors.
 • Notificació i resolució d’incidències.
 • Extracció controlada.
 • Dipòsit en el transport i trasllat a planta de reciclatge.
Servei d’Organització, Inventari i encaixat.
Dipositi la seva confiança en el Trasllat dels seus Arxius a una empresa amb amplia experiència en el sector, manipulant grans volums de tot tipus de documentació de manera segura amb preus competitius i garantint plena satisfacció del servei.
DDDOC trasllada arxius, biblioteques, expedients degudament ordenats, amb la localització exacta de la ubicació de cada arxiu durant el procés de transport, possibilitant la consulta de la Documentació i disposant d’ella de manera immediata.
El desplaçament dels fons documentals d’arxius es realitzen amb les màximes garanties, protegint la Integritat física de tots ells fins seva ubicació definitiva.
La captura dels nostres escàners amb OCR (Reconeixement Òptic de Caràcters) registre totes aquelles paraules del text associades a les imatges i ancorades a l’índex per a la cerca posterior del document.
La Digitalització de Documents ofereix un ampli ventall d’avantatges:
 • Afavoreix la productivitat i organització de la seva empresa.
 • Permet la visualització del mateix document per a diversos usuaris de forma simultània.
 • Assegura La Perduda Física del Document..
 • Economitza l’espai físic.
 • Permet interactuar des d’altres localitzacions externes el seu centre de treball mitjançant qualsevol dispositiu, Tablet o telèfon intel·ligent agilitzant les gestions en la obtenció de la Informació.
DDDoc organitza el seu fitxer efectuant inicialment un Estudi de les necessitats de la seva empresa o organització. ofereix solució als seus problemes de fitxer introduint millores en la gestió, optimitzant l’espai que ocupa i agilitzant El Temps de consulta.
DDDoc en col·laboració amb EG Consultors presta serveis de consultoria, auditoria, implantació, manteniment i formació de la llei d’orgànica de protecció de dades personals en l’àmbit de la gestió de la seguretat de la Informació.
 • Consultoria de Protecció de dades de caràcter personal.
 • Auditoris bianual i obligatòria de la seguretat en matèria de protecció de dades.
 • Consultoria i auditoria de la llei de serveis de la societat de la Informació i del comerç electrònic.
 • Integració de les polítiques de Protecció de dades implantada.
 • Formació en la normativa de protecció de dades LSSI i i CE.
 • Compliment total de de la legislació vigent, Assistència i recomanacions en la circulació de dades de la seva organització o empresa.

Entra en contacte!

  El seu nom (requerit)

  El seu e-mail (requerit)

  Empresa

  El seu missatge