Què oferim?

Análisis previo

Anàlisi prèvia de la documentació a destruir segons la seva tipologia. Actualment la modificació normativa en la Llei Orgànica 7/2012 del Codi Penal, obliga a conservar la documentació fiscal, comptable i laboral un mínim de 10 anys.
Les factures o documents de justificants que produeixin amortitzacions hauran de conservar-se fins a la seva deducció total més el termini de prescripció.
Provisió del nombre de contenidors si escau, accessibilitat i periodicitat d’acord a les necessitats, aplicant estricta rigorositat en terminis i horaris.

Destrucció certificada

Després del procés de destrucció, d’acord amb la normativa mediambiental ia la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 LOPD, s’emet el Certificat de Destrucció Confidencial.

Garantia de seguretat

Garantia màxima de seguretat durant el protocol de recollida, trasllat i destrucció de la documentació confidencial i del paper transportat a la planta de reciclatge, on es custodia estrictament en un recinte totalment tancat fins que finalitza el procés.

Guàrdia i custòdia

Servei de guàrdia i custòdia de documentació administrativa durant els 10 anys obligats per llei fins a la seva caducitat i destrucció de la documentació prescrita, en cas de tancament empresarial.

Entra en Contacte!

93 100 33 12

  El seu nom (requerit)

  El seu e-mail (requerit)

  Empresa

  El seu missatge

  Procés de destrucció:

  • Selecció i marcatge de la documentació, segons any o tipologia.
  • Revisió segons el criteri d’exclusió de l’arxiu amb objectiu de localitzar i evitar possibles errors.
  • Notificació i resolució d’incidències.
  • Extracció controlada.
  • Dipòsit en el transport i trasllat a planta de reciclatge.
  En DDDoc estem convençuts que el reciclatge i la reutilització del paper és una solució sostenible i rendible per a tots.
  • Genera protecció ecològica del nostre entorn. D’una banda, frena la desforestació a nivell global i, d’altre, redueix les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera responsables de l’efecte hivernacle.
  • Afavoreix l’economia, disminuint costos energètics gràcies a la seva reutilització.
  DDDoc ofereix també assessoria per a la implantació de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal LOPD en tots els documents i bases de dades de la seva empresa, tant escrits com informatitzats i garantia de la seva correcta gestió durant la seva existència, així com auditories periòdiques i resolució de problemes d’usuari.
  L’Agència Espanyola de Protecció De Dades mitjançant Llei Orgànica de Protecció de Dades LOPD empara el tractament de les nostres identitats personals, davant la manipulació o trànsit sense permís dels referits, protegint-nos del ús inadequat de tercers de les nostres dades personals.

  L’ús de dades personals és responsabilitat de tothom el seu incompliment pot derivar en sancions que van de 601,01 a 601.012,10 euros en funció de la seva gravetat.

  Recollida i destrucció gratuïta per a la documentació confidencial periòdica

  Recollim de manera gratuïta tant documents confidencials com el paper destinat al reciclatge, de forma concertada i periòdica.

  Trasllat de documents

  Eficiència i eficàcia en els trasllats de gran volum, basats en l’optimització de recursos, creant un mateix ordre en destí o un altre defecte en els temps establerts.

  Més info

  Guàrdia i custòdia

  Servei de guàrdia i custòdia de documentació administrativa en cas de tancament empresarial durant els 10 anys obligats per llei i destrucció de la documentació prescrita.

  Més info

  Protecció de dades

  Assessorament i implantació de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal LOPD en tots els documents i bases de dades de l’empresa, tant escrits com digitals.

  Més info

  Digitalització

  Alta tecnología per a la transformació de documents en format digital, escaneig i digitalització de factures, correspondència, expedients, contractes i altres documents.

  Més info