Gestió d’arxius | DDDoc Barcelona

Gestionem i organitzem els seus arxius

DDDoc organitza el seu arxiu efectuant inicialment un estudi de les necessitats de la seva empresa o organització realitzant l’anàlisi de documents i la identificació de continguts, definint les unitats i el sistema d’emmagatzematge, d’aquesta manera podem oferir solucions funcionals a problemes d’arxiu introduint millores en seva gestió.

Un cop fet l’estudi i en comú acord, procedim a ordenar i classificar els fons

documentals de l’empresa de forma física, encaixat segons ordre cronològic o bé atenent la numeració documental segons la seva tipologia, rendibilitzant així l’espai que ocupa i agilitzant el temps a consultes. L’experiència i un equip capacitat fan de DDDoc el millor.

Demani el seu pressupost

Altres serveis en la gestió i organització d’arxius DDDoc

 • Custòdia de arxius
 • Auditoria documental  Evidenciar errors en la gestió de la documentació  i aplicar solucions que comportin una millora significativa en el desenvolupament del treball del dia a dia.
 • Consultoria tecnològica  Assessorament en l’adquisició d’eines tecnològiques necessàries per a la gestió empresarial (tipus de producte, modalitat de pagament i ubicació del servei)  o, si escau, optimització de les eines que la empresa ja estigui fent servir.
 • Gestió documental empreses. Desenvolupament i implantació de sistemes de gestió documental corporatius  Sistematització i unificació de criteris sobre els processos de gestió dels documents (creació y classificació) i elaboració de polítiques corporatives sobre el seu ús i arxivament.
 • Mapeig, anàlisi i millora de circuits documentals associats a processos de negoci  Optimització dels procediments administratius a través de la simplificació dels circuits documentals  per aconseguir una gestió dels processos de negoci  més eficient i eficaç.
 • Suport en els processos d’arxiu.
 • Ordenació i consulta optimitzades de la documentació, indispensables en el funcionament d’empresa a fi d’evitar llargues recerques i pèrdues de documentació.
 • Control de la documentació, des de la seva creació fins a la seva expurgació per alliberar espai.
 • Verificació i gestió de consultes i devolucions.
 • Inventari a diversos nivells.
 • Topografia de les ubicacions per a una ràpida localització física de la documentació.
 • Exclusión y destrucción de toda documentación caduca o duplicada según criterio administrativo.
 • Formació i capacitació del personal per a la gestió.
 • Recomanacions en digitalització de la documentació sotmesa a freqüents recerques per optimitzar temps i millorar l’operativitat de la consulta.

Entra en contacte!

Parla’ns del teu projecte i amb gust us respondrem en breu . Gràcies per confiar en DDDoc .

  El seu nom (requerit)

  El seu e-mail (requerit)

  Empresa

  El seu missatge

  Assessorament LOPD

  EG_CONSULTORS , és una empresa col · laboradora especialitzada en els serveis de Consultoria , Auditoria , Implantació, Manteniment i Formació sobre la Llei d’Orgànica de Protecció de Dades Personals en l’àmbit de la Gestió de la Seguretat de la Informació , aportant el coneixement i experiència per ajudar a resoldre l’aplicació generalitzada de sistemes informàtics i comunicacions que comporta l’aparició de la legislació en el comerç electrònic ( LOPD , LSSI i CE , Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , Signatura electrònica, etc . ) que tota organització ha de conèixer i aplicar.

  El servei de LOPD està enfocat a tot tipus d’empreses , professionals i organismes públics , tots els problemes que genera l’actual legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic .

  Assessorament dels següents serveis:

  • Consultoria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Auditoria biennal obligatòria de la seguretat en matèria de protecció de dades.
  • Consultoria i Auditoria de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).
  • Integració de les Polítiques de Protecció de Dades Implantada.
  • Formació de la Normativa de Protecció de Dades i LSSI-CE.
  • Compliment total de la Legislació vigent, assistència i recomanacions en la circulació de les dades de la seva organització o empresa.

  Trasllat de documents

  Eficiència i eficàcia en els trasllats de gran volum, basats en l’optimització de recursos, creant un mateix ordre en destí o un altre defecte en els temps establerts.

  Més info

  Guàrdia i custòdia

  Servei de guàrdia i custòdia de documentació administrativa en cas de tancament empresarial durant els 10 anys obligats per llei i destrucció de la documentació prescrita.

  Més info

  Protecció de dades

  Assessorament i implantació de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal LOPD en tots els documents i bases de dades de l’empresa, tant escrits com digitals.

  Més info

  Digitalització

  Alta tecnología per a la transformació de documents en format digital, escaneig i digitalització de factures, correspondència, expedients, contractes i altres documents.

  Més info